Voor ouders

Omnis vindt het contact met ouders zeer belangrijk. Daarom hebben we verschillende middelen om u te informeren en het gesprek met u aan te gaan. We vinden het belangrijk dat u als ouder op de hoogte bent van de ontwikkelingen van uw kind en van ons kindcentrum.

Rondleiding
Heeft u interesse in ons kindcentrum, dan zijn u en uw kind(eren) van harte welkom voor een rondleiding. U kunt dan zelf de ruimtes voor opvang en onderwijs bekijken en ondertussen al uw vragen stellen.

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor de informatieavond van de school. Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de leerkracht van uw kind. Aan de hand van de methoden die op school gebruikt worden geven we u een kijkje in hoe wij het onderwijs op onze school verzorgen.

Nieuwsbrief
Iedere maand ontvangt u van school een digitale nieuwsbrief. Hierin vindt u informatie over;
• projecten
• nieuwe methoden en ontwikkelingen
• belangrijke data
• gebeurtenissen en activiteiten
• artikelen over school en onderwijs
• artikelen van kinderen en ouders
• nieuws van de medezeggenschapsraad en ouderraad

Daarnaast ontvangt u voor elke schoolvakantie een overkoepelende nieuwsbrief van de directie

Inloop
Zit uw kind in leerjaar 1 of 2 dan kunt u uw kleuter vanaf 8.20 uur tot in de klas brengen. Voordat de les om 8.30 uur begint, kunt u nog even voorlezen uit één van de boekjes of meespelen met het materiaal dat uw kleuter zelf mag uitkiezen.

Ouder-kindgesprekken
De kinderen van leerjaar 1 t/m 8 krijgen twee maal per jaar een rapport mee; in februari/maart en juni/juli. Voor of na de rapportuitreiking bespreken wij met u de voortgang van uw kind. Deze gesprekjes duren ongeveer 10 minuten. Tijdens dit gesprek pakken we ook het portfolio er elke keer bij. De kinderen uit leerjaar 3 en hoger worden uitgenodigd om mee te komen naar dit gesprek omdat het tenslotte gaat over hun ontwikkeling.

Voorafgaand aan het gesprek zal de leerkracht met uw zoon of dochter een gesprek hebben; het kindgesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt de leerkracht één op één met uw kind zijn of haar welbevinden en eventuele leerdoelen waaraan op school gewerkt gaat worden. Tijdens het rapportgesprek wordt u hier uiteraard van op de hoogte gebracht.

Gesprek buiten schooltijd
Het is ook altijd mogelijk om na schooltijd een gesprek aan te gaan met de leerkracht van uw kind. Maak hiervoor wel van te voren een afspraak.

Facebook
Leuke foto’s, filmpjes, activiteiten en werkjes van uw kind en de groepen kunt u bekijken via Facebook.
Volg ons!