Onze visie

Omnis Kindcentrum ‘t Opstapje ligt aan de rand van het dorp Driewegen. Kinderen van 0 t/m 12 jaar zijn hier van harte welkom voor opvang en onderwijs.
Het team is gastvrij, kent uw kind en geeft uw kind persoonlijke aandacht.

De basisschool werkt nauw samen met de naastgelegen dagopvang en de buitenschoolse opvang; samen vormen wij OKC ’t Opstapje. De pedagogisch medewerkers vormen met de leerkrachten en onderwijsassistenten één team. Zo kunnen zij uw kind optimaal begeleiden in zijn of haar ontwikkeling.

Bij de Dagopvang leggen we de basis voor een vertrouwde plek waar uw kind alle ruimte krijgt om te groeien. Dankzij de nauwe samenwerking tussen de peuters en de kleuters kunnen wij de jonge kinderen beter begeleiden in hun ontwikkeling en zorgen wij voor een makkelijke overgang voor kinderen die 4 jaar worden. Op de BSO krijgt uw kind na schooltijd de mogelijkheid om binnen de vertrouwde omgeving van het kindcentrum zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Uw kind krijgt tijdens het onderwijs in kleine groepen alle aandacht en wordt persoonlijk betrokken bij alle lesactiviteiten. Onze leerkrachten zijn gemotiveerd om uw kind maximaal te laten groeien en ontwikkelen, waarbij veel ruimte is voor persoonlijke aandacht. Kinderen bespreken samen met de leerkracht en de ouders hun leerdoelen, waarbij naast kennis ook de ontwikkeling van sociale vaardigheden heel belangrijk is. We gebruiken vernieuwende (onderwijs)methodes en middelen, met veel aandacht voor samenwerken, creatief denken, problemen oplossen, presenteren en het vergroten van digitale kennis. Deze vaardigheden zijn onmisbaar voor de toekomst van onze kinderen.

Tot 14.00 uur is er lestijd, daarna bieden we regelmatig leuke, leerzame en uitdagende workshops bij Talent voor de Toekomst. Zo verbinden we de binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten, wat de ontwikkel- en leerresultaten ten goede komt.

Vanuit het kindcentrum en vanaf het plein is het uitzicht op de polders uniek. Het plein rondom het kindcentrum is groen en uitdagend ingericht, voor zowel jonge als oudere kinderen. Zo is er een duikelrek, een chillhuis, een wilgentunnel en een waterspeelplek. Er is veel ruimte om te rennen, te spelen, te ontdekken en te verstoppen. Voor ieder kind is er een prettige speelplek!

Omnis kindcentrum ‘t Opstapje; een prettige schoolomgeving voor uw kind.

Lees meer over onze school op scholenopdekaart.nl